O firmie

Firma AB-SYSTEM jest firmą po części outsourcingową a jej działalność ukierunkowana jest na integrację i instalację systemów telekomunikacyjnych i alarmowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Stawiamy głównie na jakość świadczonych przez nas usług oraz na zadowolenie klientów.

Działamy od 1996 roku na podstawie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej wydanego przez Urząd Miasta w Gdyni.